...pár slov o Zázmonících

Zázmoníky je místní název pro jihozápadní stráně nad obcí Bořetice v území tzv. Modrých hor.  Je to místo dalekých výhledů na krajinu jižní Moravy, na magické vrchy Pavlovských kopců, na vinice a pole v okolí. Stráň je však důležitá také dalšími specifiky a bohatstvím, a tím je vysoká druhová pestrost zastoupených rostlin i živočichů. Je to místo, kde se snoubí prvky kulturní  a přírodní krajiny. Je to místo, které si snad zamiluje každý. Bohužel i cyklokrosaři a rozmařilí majitelé čtyřkolek.

NATURA 2000 a Zázmoníky

Celé území je součástí lesního celku Kuntínov, které je zařazeno do evropské soustavy chráněných území, Natura 2000.  Bližší informace o území lze nalézt na stránkách  o  soustavě Natura 2000.


Zázmoníky jsou prostřednictvím pozemkového spolku zařazeny do kampaně Místo pro přírodu. Více najdete také na odkazu www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/zazmoniky/

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)

Území Zázmoníků vykazuje vysokou druhovou pestrost. Je to dáno svažitým terénem a jeho expozicí, střídáním biotopů a bezesporu útlumem hospodaření, které ostře kontrastuje s intenzivně obhospodařovanou zemědělskou krajinou. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!