O PROJEKTECH

Pozemkový spolek a jeho činnost je pravidelně podporována prostřednictvím národního programu Českého svazu ochránců přírody  na podporu rozvoje pozemkových spolků.


Projekt "Rozvoj Pozemkového spolku Zázmoníky a základní péče" byla v roce 2016 podpořena grantem ČSOP.  Díky tomu jsme mohli rozhýbat práci s pozemky a vlastníky a rozšířovat práva k pozemkům v lokalitě.  Také jsem opravili a aktualizovali základní informační tabuli v území a doplnili technické vybavení nezbytné pro základní péči o pozemky. 

"Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP."

Péče v roce 2015/2016

V roce 2015/2016 jsme péči o vybrané části ploch v území realizovali prostřednictvím projektu "Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků".  V rámci projektu byly také provedeny specializované průzkumy zaměřené na mapování a průzkum motýlů a průzkum zaměřený na výskyt lišejníků.  Výstupy projektu najdete kliknutím na odkaz loga "eea grants".

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
(č. projektu: EHP-CZ02-OV-1-043-2015)
.

Pro péči o území využíváme také podpůrné národní dotační programy , především v gesci Ministerstva životního prostředí, v agendě AOPK ČR.

Vytvořte si webové stránky zdarma!